Volontärresor

Volontärbete och Volontärresor

Volontärarbete i Afrika, Asien, Australien, USA, Nya Zeeland, Galapagos, Sydamerika och Centralamerika. Volontärresor ger en ny dimension och upplevelse till din utlandsvistelse. Att jobba som volontär är en unik möjlighet att uppleva landet, kulturen och människorna på riktigt. Vi samarbetar med en rad olika och respekterade volontärprojekt, vilket ger dig möjlighet att volontärarbeta och stödja det lokala samhället, jobba med utrotningshotade djur, undervisa barn eller hjälpa till att hålla planeten grön genom ansvarsfulla och bevarande projekt.
 
page-utbildningsfilter.php
Page
Blank
Blank
Blank
1370935233
10
Volontärarbete, Volontärresor och Volontärresa över hela världen.
Volontärarbete, volontärresor i Afrika, Asien, Australien, USA, Nya Zeeland, Galapagos, Sydamerika och Centralamerika. Volontärarbete med barn, djur, undervisning, miljö och naturvård.